Nick Warmerdam

Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek is een eenmanszaak en is in 2015 opgericht door Nick Warmerdam. Nick Warmerdam is afgestudeerd archeoloog en heeft zich tijdens zijn studiejaren vooral gespecialiseerd in militair erfgoed en dan in het bijzonder het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en Tachtigjarige Oorlog. Zijn passie voor ons erfgoed begon al op zeer vroege leeftijd. Al ver voor zijn studie hield hij zich bezig met alles wat maar met geschiedenis te maken had. Niet alleen musea werden bezocht, maar ook vele uren speuren door het duin en de polders mochten niet ontbreken. Al snel groeide hierdoor de belangstelling voor hetgeen zich nog in de bodem bevond en in het landschap zichtbaar was. Het duurde dan ook niet lang voordat de carrière plannen waren gesmeed.

 

Nick begon zijn archeologische carrière aan Saxion Hogeschool te Deventer, waarna hij in 2013 is gestart met zijn master archeologie aan Universiteit Leiden. Zijn bachelorscriptie was gericht op het inventariseren van een deel van de Atlantikwall, waarbij de focus niet alleen op de bunkers lag, maar tevens op de zogenaamde 'zachte' resten, zoals loopgraven en veldversterkingen. Tot op dat moment iets dat binnen de archeologie nog niet was gedaan. Aan Universiteit Leiden werd voor de masterscriptie niet gekozen voor een inventarisatie, maar voor een meer theoretische studie naar de implementatie van vestingstelsels in de Republiek tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de noodzaak van inter- en multidisciplinair onderzoek. Door deze inventarisatie en bredere focus groeide ook de belangstelling voor algemene cultuurhistorische inventarisaties en het in kaart brengen van de historische gelaagdheid van het landschap, een passie die zich steeds verder ontwikkeld.

 

Tijdens zijn werkzaamheden voor RAAP archeologisch adviesbureau heeft hij deze onderzoekslijn voort kunnen zetten en zich nog verder kunnen ontwikkelen op het gebied van cultuurhistorische inventarisaties, rapporteren en militair erfgoed. Tot deze werkzaamheden behoorde onder andere een vervolgonderzoek op de in 2013 geschreven bachelorscriptie. Dit keer echter voor een veel groter deel van de Atlantikwall en nog meer gericht op de resten tussen de gebouwde bunkers.

LinkedIn:

https://nl.linkedin.com/pub/nick-warmerdam/65/313/430

Academia:

https://leidenuniv.academia.edu/NickWarmerdamPublicaties

Boeken:

Warmerdam, N., M. Reinders & J. Rijpsma, 2018. Verstoven Verleden, verhalen achter archeologische vondsten in het duin: Atlantikwall Zuid-Holland. Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek, Utrecht. 

Beveren, A., J. Rijpsma & N. Warmerdam, 2017. Wandelen langs de Atlantikwall in Zuid-Holland. 10 rondwandelingen langs militair erfgoed. Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, Velp.

Artikelen:

Warmerdam, N., 2016. Den Haag, Atlantikwall: archeologie van de Atlantikwall in Zuid-Holland. Archeologische Kroniek van Zuid-Holland editie 2015, 10-13.

Warmerdam, N., 2016. Atlantikwall in Noord-Holland-kustgebied als militair landschap. Tussen Duin en Dijk 2016-1, 20-22.

Warmerdam, N & R. Kok, 2015. Een nieuw perspectief op het duinlandschap: Archeologische inventarisatie van veldversterkingen van de Atlantikwall in Meijendel en Berkheide. Holland's Duinen 66.

Warmerdam, N.W.T., 2014. De Atlantikwall, meer dan alleen beton. Een inventarisatie van Duitse verdedigingswerken in het Zuid-Hollands deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Westerheem 63.6, 322-330. 

Warmerdam, N.W.T., 2014. Sporen van de Atlantikwall in het Zuid-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen: een archeologische inventarisatie. Natuuronderzoek 24.1, 6-7.


Archeologische rapportages:

Kok, R.S. & N.W.T. Warmerdam, 2014. De archeologie van de Atlantikwall.  Een inventarisatie van zachte resten in de Freie Küste Katwijk-Scheveningen, provincie Zuid-Holland. RAAP-rapport 2925. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.


Schute, I.A en N.W.T. Warmerdam, 2014. Plangebied Zeereep en Buitenduin Berkheide. Gemeente Wassenaar, archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldtoets. RAAP-notitie 4855. RAAP archeologisch adviesbureau, Weesp.

Kok, R.S., N.W.T. Warmerdam & J.A.T. Wijnen, 2011. Een tankval van de Vordere Wasserstellung:gemeente Waddinxveen, plangebied ‘t Suyt: archeologisch bureauonderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog. RAAP-notitie 3798. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp


R.S. Kok, J.A.T. Wijnen & N.W.T. Warmerdam, 2012. Een geschutsstelling in de Vordere  Wasserstellung: Onderzoek van een toevalsvondst aan de Vijfde  Tochtweg te Moordrecht (gemeente Zuidplas). RAAP-rapport 2522. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.


Scripties:

Warmerdam, N.W.T., 2015. Getrennt marschieren - vereint schlagen. The influence of the Military Revolution (1560-1660) on the implementation of fortification systems within the field of the construction of military sconces in the Dutch Republic in the period of 1593-1695 and the need of an interdisciplinary approach. Master-thesis, Leiden University, Leiden.

Warmerdam, N.W.T., 2013. Van waterwingebied naar verdedigingslinie. Een inventarisatie van Duitse verdedigingswerken in het Zuid-Hollands deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen (gemeente Noordwijk). Bachelorscriptie Saxion Hogescholen, Deventer.