Projecten

Hieronder vindt u een selectie van uitgevoerde projecten en projecten waar Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek op dit moment aan verbonden is:

Expositie en boek 'Verstoven Verleden'

Verhalen achter archeologische vondsten van de Atlantikwall

Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek is de trotse initiatiefnemer en uitgever van het boek 'Verstoven Verleden'.

In 2017 is gestart met het samenbrengen van verhalen achter het verborgen en verstoven archeologische erfgoed van de Atlantikwall. Uit verschillende Zuid-Hollandse museale en particuliere collecties zijn bijzondere en veelzeggende (archeologische) vondsten geselecteerd die het leven aan de Atlantikwall illustreren en opnieuw zichtbaar maken. Het resultaat in 2018: een 144 pagina’s tellend boek en reizende expositie waarin meer dan 60 vondsten onderverdeeld in vijf thema’s de verborgen verhalen van de Atlantikwall vertellen. Tientallen unieke en veelal niet eerder gepubliceerde historische foto’s complementeren het verhaal. Het boek en de expositie geven daarnaast een inkijk in het dagelijkse werk van een archeoloog die de Atlantikwall onderzoekt, waardoor duidelijk wordt wat het bodemarchief nu zo bijzonder maakt.

De expositie zal vanaf 19 mei op wisselende locaties aan de Zuid-Hollandse kust open zijn voor het publiek. Vanaf deze datum is het boek voor een prijs van 12,95 tevens te koop in lokale boekhandels of door te mailen naar verstovenverleden@gmail.com.

Het project is namens Stichting Militair Erfgoed uitgevoerd door:

Nick Warmerdam

Martijn Reinders

Jeroen Rijpsma

Merel van der Linden 

Bestel het boek snel via ons contactformulier of door een mail te sturen naar: verstovenverleden@gmail.com!


 


Tussen boulevard en noordelijk Landfront (Archeologische inventarisatie en Wandelroute)

 

Wandelroute_Noordwijk (Bron: RAAP)

In opdracht voor de provincie Zuid-Holland is in 2016 samen met RAAP archeologisch adviesbureau, Staatsbosbeheer en het Atlantikwall museum Noordwijk gewerkt aan het vormgeven en uitzetten van een wandelroute langs het erfgoed van de Atlantikwall in de Noordduinen in Noordwijk. In dit prachtige natuurgebied zijn nog veel bijzondere relicten uit de oorlog terug te vinden, in de meeste gevallen verscholen in het duin en met een bijzonder verhaal. Zo start de route bij het Atlantikwallmuseum Noordwijk en voert de wandeling verder langs loopgraven, de oude golfbaan, bunkers en versperringen waar voetafdrukken van Duitse militairen zichtbaar zijn. 

Voorafgaand aan de vormgeving van de wandelroute is er een uitgebreid archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd met een aanvullende veldinventarisatie waarbij in het duin is gekeken welke resten uit de verwachting daadwerkelijk nog in het duin zichtbaar en aanwezig waren. Dit rapport bestaat uit twee delen, een openbaar deel (Deel 1) en een vergrendeld deel (Deel 2). Deel 1 is te downloaden door HIER te klikken. 

De wandelroute is zowel in het Duits, als in het Nederlands GRATIS te downloaden via onderstaande link of door op het plaatje links te klikken. 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/eropuit/wandelroute-atlantikwall-noordwijk

Atlantikwall Route (Wandelgids)

Stichting Militair Erfgoed, 2015-2016

Atlantikwall Route

Wandelen langs de Atlantikwall in Zuid-Holland- een wandelgids met 10 wandelroutes langs het erfgoed van de Atlantikwall

Wie vandaag de dag langs de Hollandse kust loopt, zal zich maar zelden realiseren dat hier bijna 70 jaar geleden werd begonnen met de aanleg van een van de grootse verdedigingslinies uit de 20ste eeuw, de Atlantikwall. De Atlantikwall was in feite een Duitse kustverdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog langs de westgrens van het voormalige Duitse Rijk. De linie bestond daarnaast uit verdedigingsclusters verspreid over Nederland en Europa.

Ondanks de vele bestaande initiatieven om het erfgoed van de Atlantikwall zichtbaar en beleefbaar te maken, is het op dit moment nog niet mogelijk de Atlantikwall in zijn geheel te beleven en te begrijpen. Veel erfgoed van de Atlantikwall, waaronder bunkers, versperringen en veldversterkingen zijn niet tot zeer slecht zichtbaar, bereikbaar of toegankelijk. Door de objecten opnieuw visueel met elkaar te verbinden, en de verschillende thema's en verhalen van dit erfgoed vanuit verschillende invalshoeken te belichten, wordt deze beleving opnieuw mogelijk en ontstaat een prachtig parelsnoer in het kustlandschap: de Atlantikwall Route.   

Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek schreef onder andere vijf routes voor deze wandelgids.

De Wandelgids is vanaf 6 mei te bestellen bij ons (via mail), of bij de uitgever voor slechts 14,95!

De link naar de uitgever: https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl/wandelgids/wandelen-langs-de-atlantikwall-in-zuid-holland&bc=1