Diensten

Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek levert een breed pakket aan diensten. Van cultuurhistorische inventarisaties en cultuurhistorisch advies tot veldexcursies en GIS-projecten. Elk project wordt altijd afgestemd op het gebied, onderwerp en doel van het onderzoek en wens van de opdrachtgever. Op deze manier kan er samen met u een passende opdracht worden vormgegeven en kan uiteindelijk het beste resultaat worden behaald. Voor meer informatie over de diensten of nieuwe projectvoorstellen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen of een afspraak maken.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden: 


Cultuurhistorische inventarisaties

Het landschap om ons heen zit vol zit met cultuurhistorische elementen en verhalen over het vroegere landschapsgebruik en bewoningsgeschiedenis. Voor de identiteit en de beleving van een gebied zijn deze relicten zeer belangrijk. De exacte ligging, aard en waarde van deze resten zijn echter niet altijd duidelijk en bekend. Een cultuurhistorische inventarisatie, waarbij deze waarden worden vastgesteld, in kaart worden gebracht (in een Geografisch Informatie Systeem) en eventueel gewaardeerd, kan hiervoor de oplossing vormen. Het gaat dan niet alleen om de relicten, maar ook om het vertellen en verbeelden van de verschillende (persoonlijke) verhalen die aan het onderzochte object en/of gebied verbonden zijn. Juist de diversiteit en de verschillende verhalen achter ons erfgoed maken een gebied uniek en beleefbaar.


Een inventarisatie kan zowel voor een specifieke gebeurtenis of periode, zoals de Tweede Wereldoorlog, worden uitgevoerd, meerdere periode omvatten of een verdieping zijn op een al bestaande cultuurhistorische waardenkaart. De resultaten van het onderzoek zijn later onder andere bruikbaar bij beheer en behoudt en de toeristische exploitatie van het gebied


Naast de daadwerkelijke inventarisatie kan Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek u ook advies op maat geven over de verdere omgang met de cultuurhistorische waarden binnen een bepaald gebied en de toeristische exploitatie en ontwikkeling van deze waarden.  

 

Voorbeelden van reeds uitgevoerde inventarisaties zijn:

  • Inventarisatie erfgoed van de Atlantikwall binnen het Zuid-Hollands deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 


Kaartvervaardiging in GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek heeft ook ervaring met het werken en vervaardigen van kaarten met GIS. GIS staat kort gezegd voor een Geografisch Informatie Systeem. In feite is GIS een gecomputeriseerd systeem waarin verschillende vormen van (geo)data, met name ge-georefereerde data (binnen een vast en overeenkomend coördinatensysteem) kunnen worden ingevoerd en gecombineerd om later te worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en gepresenteerd. Het voordeel is, dat informatie uit verschillende disciplines en met verschillende thema's kunnen worden gecombineerd en er achter elke kaartlaag een tabel met gegevens zit. Zo kan cultuurhistorische informatie bijvoorbeeld gecombineerd worden met natuurwaarden en huidige wandelroutes. 


De data in een GIS heeft daarnaast een ruimtelijke positie. Door deze ruimtelijke positie is direct duidelijk waar iets zich bevindt en waar cultuurhistorische waarden aangetroffen kunnen worden. Op basis van de data in de GIS kunnen daarnaast informatieve, thematische kaarten worden vervaardigd die bruikbaar zijn voor publicaties of rapportages.