De Archeologie van de Atlantikwall

De Tweede Wereldoorlog heeft in grote delen van Nederland haar sporen achtergelaten. Zeker aan de kust zijn deze sporen nog dagelijks waarneembaar in de vorm van bunkers en loopgraven. Niet geheel vreemd, want de Duitse bezetter bouwde langs de West-Europese kust de grootste verdedigingslinie uit de 20e eeuw. Deze linie van mythische proporties is de geschiedenis ingegaan als de Atlantikwall. Het grootste deel van het erfgoed van deze linie ligt echter nog steeds goed verborgen onder onze voeten en is hierdoor nauwelijks zichtbaar. Niet alleen na de oorlog werden de littekens van de oorlog zo snel mogelijk onder het zand gewerkt, ook tijdens de oorlog bleven er door de enorme bedrijvigheid aan de kust grote hoeveelheden aan materiaal, afval en objecten in het duin achter. Hierdoor is er samen met de sporen en materialen die al tijdens de oorlog zijn verloren of bewust zijn begraven een bijzonder, uniek en rijk bodemarchief ontstaan.

Verstoven Verleden - Wassenaar

Meestal zijn het de vele imposante bunkers en andere bouwwerken (‘harde’ resten) die aan de Atlantikwall doen herinneren. In het duin liggen echter nog meer, vaak kwetsbare, resten verscholen (‘zachte’ resten) zoals loopgraven en andere aarden veldversterkingen die soms verrassend goed bewaard zijn gebleven. In deze sporen en los in het duin liggen daarnaast ondenkbaar veel vondsten die sinds jaar en dag worden opgegraven. Alleen door zowel de bouwwerken als de loopgraven en vondsten als een ensemble te onderzoeken, is het mogelijk het erfgoed in meer detail te bestuderen en de verschillende verhalen opnieuw te vertellen en vooral tastbaar te maken.

Op deze pagina volgen updates en recente onderzoeken op het gebied van de archeologie van de Atlantikwall, waarbij de geheimen van het bodemarchief stukje voor stukje zullen worden ontrafeld. 


Verstoven Verleden - Warmerdam