Welkom!Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek verbindt cultuurhistorie, archeologie en (militaire)historie en levert onder andere advies en onderzoek op maat aan particulieren, stichtingen, gebiedsbeheerders/gebruikers en overheden. Door de interdisciplinaire benadering is het mogelijk om voor elk project en/of gebied een passend onderzoek vorm te geven en ons erfgoed vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Hierdoor kunnen de unieke verhalen achter ons erfgoed worden achterhaald, verteld en verbeeld.
 

Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek richt zich op cultuurhistorisch onderzoek en advies, militair-historische studiesarchiefonderzoek, schrijven van artikelen, publieksgerichte publicaties, geven van presentaties, veldexcursies en GIS-projecten (Geografisch Informatie Systeem). Dit alles in samenwerking met vrijwilligers, stichtingen en andere specialisten, geheel volgens uw wens.